Synerjob

Statuten

Oprichtingsakte van de vereniging van 3 juli 2007 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27 juli 2007).
Ga naar de publicatie >

Benoeming van de bestuurders en aanwijzing van de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester van de Raad van Bestuur (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 7 mei 2013).
Ga naar de publicatie >

Documenten met betrekking tot de projecten

Jongerengarantie

De Jongerengarantie vormt een nieuwe benadering om het probleem van de werkloosheid onder jongeren aan te pakken. Het is niet zomaar een project of een nieuwe activiteit, maar een benadering van de 27 lidstaten van de Europese Unie met als doel de werkwijzen van alle spelers in verband met jongeren in de privé- en de openbare sector te hervormen.

Om dit engagement te formaliseren, heeft België via Synerjob een gemeenschappelijk actieplan voor de Belgische ODT's ingediend bij de Europese Commissie. Belgian Youth Guarantee Implementation Plan

Om een snel antwoord te bieden op de problematiek, heeft de Europese Commissie een noodfonds vrijgemaakt genaamd Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief (YEI - Youth Employment Initiative). Hiermee werden projecten gesteund in de regio's waar de jeugdwerkloosheid het hoogst is. Dit omvat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de provincies Henegouwen en Luik.

Data collection

Media

Versterkte interregionale mobiliteit - maart 2015

De vijf voornaamste overheidsspelers inzake tewerkstelling en opleiding – VDAB, Forem, Actiris, Bruxelles Formation en ADG – gaan de automatische matching tussen vacatures en werkzoekenden verbeteren. Concreet vertaalt dit zich naar het gebruik van een gemeenschappelijke terminologie, zowel voor de beschrijving van de verwachte competenties in de uitoefening van het beroep als voor de beschrijving van de competenties van de kandidaten. Hiermee kan de mobiliteit tussen de gewesten aanzienlijk worden bevorderd.

Persbericht 19/3/2015