Synerjob

De diverse overheidsdiensten voor tewerkstelling en beroepsopleiding in België hebben zich gegroepeerd om hun krachten te kunnen bundelen en de middelen en resources van elke instelling doelgericht te benutten en zo de uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan.

Dit houdt onder meer het volgende in:

  • Analyse en aanpak van de problemen op de Belgische arbeidsmarkt;
  • Gezamenlijke reflectie over de bestaande uitdagingen;
  • Bijeenbrengen van kennis en uitwisseling van goede praktijken;
  • Aankoop en/of ontwikkeling van hulpmiddelen en methodologieën;
  • Realisatie van gemeenschappelijke acties;
  • Gemeenschappelijke stellingname tijdens een supranationaal forum volgens de internationale vertegenwoordigingsregels;
  • Aangaan van partnerships in het kader van Europese of andere projecten;
  • Positionering als uniek aanspreekpunt voor België in het kader van Europese dossiers die samenhangen met de bevoegdheden van de overheidsdiensten voor tewerkstelling en beroepsopleiding.