Synerjob

24 februari 2005: ondertekening van een interregionaal samenwerkingsakkoord

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie tekenen een interregionaal samenwerkingsakkoord. Dit heeft tot doel de tewerkstellings- en opleidingsmobiliteit tussen de gewesten te bevorderen.

Sindsdien werken VDAB, Forem, ACTIRIS, Bruxelles Formation en het Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) rechtstreeks samen om zoveel mogelijk werknemers in de arbeidsmarkt te integreren en tegelijk hun mobiliteit aan te moedigen.

Er werden diverse middelen voorzien om de diensten aan te sporen:

  • Vacatures intensiever uit te wisselen;
  • Werkzoekenden en werkgevers bewust te maken van interregionale mobiliteit;
  • Samen taalcursussen en opleidingsacties rond interregionale mobiliteit te bevorderen en te organiseren;
  • Voor samenhang te zorgen in de namen van beroepen en functies om de informatie-uitwisseling te verbeteren en meer transparantie op de arbeidsmarkt te verzekeren;
  • Samen te werken aan de herintegratie van werknemers na een collectief ontslag;
  • Specifieke acties te starten tussen Brussel en de randgemeenten.

3 juli 2007: Oprichting van de vzw SYNERJOB

De Belgische overheidsdiensten voor tewerkstelling en beroepsopleiding richten de vzw SYNERJOB op. De vzw zorgt voor een duidelijke meerwaarde bij de aanpassing aan de evoluties op de arbeidsmarkt.

De Raad van Bestuur bestaat uit de leidinggevende ambtenaren van de leden van SYNERJOB. Ze komt meerdere malen per jaar bijeen om nieuwe projecten te bespreken, de lopende acties te ondersteunen en de vorderingen van de werkgroepen te volgen aan wie ze specifieke thema's toevertrouwt, zoals de Garantie voor de Jeugd of de Zesde Staatshervorming.

Op 1 juli 2016 volgt Forem de VDAB op als voorzitter van de vzw SYNERJOB. Een permanent secretariaat beheert de interactie tussen leden van SYNERJOB.