Synerjob

Digital Synergy

Digitale Synergy is een samenwerking tussen ACTIRIS, ADG, Bruxelles Formation, Forem en VDAB om werkzoekenden kennis te laten maken met digitale tools. Digitalisering is onmisbaar in de opleidingssector. Het geeft de mogelijkheid om een opleiding te volgen op uiteenlopende locaties en toch samen te werken.

Ontdek het aanbod >

Breaking news from European PES:
Challenges we face in 2015 - september 2015

Dit seminarie werd op 30 september en 1 oktober 2015 in Brussel georganiseerd door SYNERJOB in samenwerking met de World Association of Public Employment Services (WAPES).

De overheidsdiensten voor tewerkstelling staan binnen een constant veranderende arbeidsmarktcontext voor de uitdaging zich aan die veranderingen aan te passen Die veranderingen maken deel uit van ons landschap en hebben een impact op de meeste opdrachten waar de ODT verantwoordelijk voor is. In deze context is het waardevol inspiratie op te doen bij andere organisaties en van hun ervaring te leren. Het doel van deze seminar was ook een concreet en transparant beeld te schetsen van de meest recente kwesties waar de Europese ODT's zich op zouden moeten concentreren via interactieve, operationele bijeenkomsten.

Binnen de werkgroepen werden vier specifieke thema's aangekaart:

  • Profilering op basis van de competenties;
  • Digitale en gemengde diensten;
  • Betrekkingen met de werkgevers;
  • Steun aan specifieke groepen.

Meer info over dit evenement >

Prinselijk bezoek - februari 2013

Op 28 februari 2013 bracht ZKH prins Filip een bezoek aan het Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector in Anderlecht, waar hij de verantwoordelijken van SYNERJOB ontmoette. Hij sprak met de leidinggevende ambtenaren van de Belgische overheidsdiensten voor tewerkstelling en opleiding (ODTO) over de werkloosheid onder jongeren en ontmoette meerdere stagiaires in opleiding en werkzoekenden uit diverse regio's van het land.
Meer info >